KvikksølvTommy

Geocaching litt sånn på kanten...

Quicksilver Wherigo Tools

Med Quicksilver Wherigo Tools kan du løse reverse geocacher laget med Waldmeister sin reverse cache på få sekunder.


(Lastet ned 13412 ganger)

Hvis du får en advarsel fra "Windows SmartScreen", klikk "more information" og "run anyway".

Bruksanvisning

Kopier de tre tallene fra oppgaven inn i det første tekstfeltet, ett tall på hver linje, og klikk på knappen. Og vipps bør du få koordinatene i det andre tekstfeltet.

Programmet kan også reversere allerede reverserte geocacher, hvis du på create-fanen skriver inn koordinatene i det minste tekstfeltet (vær obs på påkrevd format) og klikker på knappen vil du få generert de tre tallene.

Merk:Hvis du (mis)bruker dette programmet til å legge ut egne reverse geocacher kommer KvikksølvTommy til å oppsøke deg, og han vil ikke være vennlig innstilt.

Versjonshistorikk

14.01.2017: Versjon 0.673
La til ikon i listen over installerte programmer i kontrollpanelet.

16.07.2016: Versjon 0.672
Bruker nå punktum som desimalskilletegn, uavhengig av lokale språkinnstillinger.

19.05.2016: Versjon 0.671
Forbedret navigasjon for de museløse (ryddet opp i tab-rekkefølge) og rettet visuelt rusk der minuttenes heltallsverdi var null.

30.03.2016: Versjon 0.670
Koordinater håndteres nå riktig over hele verden, mot tidligere bare N?? og E??. Verden ligger altså for våre føtter! Fikset samtidig docking av koordinattekstboks på create-fanen.

29.03.2016: Versjon 0.669
Etter innspill er koordinatformatet endret til noe som geocachere flest kjenner bedre, i tillegg er løsning og opprettelse av reverse wherigo-cacher nå lagt på hver sin fane. Eller mindre justeringer.

24.03.2016: Versjon 0.668
Drag'n'drop kan nå spare deg for verdifulle millisekunder.

24.03.2016: Versjon 0.667
CTRL+A fungerer nå i begge tekstboksene.

21.03.2016: Versjon 0.666
Første versjon gjort tilgjengelig.

Bidra?

Har du forslag til hvordan verktøyet kan forbedres? Ta kontakt!

Øl!

Bruker du verktøyet? Sparer det deg for verdifull tid? Spander en øl på KvikksølvTommy! Øl gir nye idéer, og nye idéer gir ny og forbedret funksjonalitet. I tillegg får du kvikksølvdollar i retur.